Новини и събития

Извънредно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе, свикано на 21 декември 2016 г.

21 November 2016

  Документи за извънредно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе, свикано на 21 декември 2016 г.

повече