Новини и събития

Извънредно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе, свикано на 29 март 2017г.

22 February 2017

  Документи за извънредно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе, свикано на 29 март 2017г.

повече