Загрузки

Документы на сессии Общего собрания акционеров СПАРКИ ЕЛТОС АД - 25.07.2018 год.

Актуализирани материали за редовно присъствено заседание на Общото събрание на Акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч, свикано на 25 юли 2018 г.

 1. АКТУАЛИЗИРАНА ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ
   
 2. УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 115, АЛ. 7 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 118, АЛ. 2, Т. 4 ОТ ЗППЦК ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ВЪПРОСИ В ДНЕВНИЯ РЕД ПО РЕДА НА ЧЛ. 223А ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН
   
 3. АКТУАЛИЗИРАНИ ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА РЕДОВНОТО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. ЛОВЕЧ
   
 4. АКТУАЛИЗИРАНО ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ


 

 1. ПРОТОКОЛ №6 от заседание на Управителния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч
   
 2. ПРОТОКОЛ №3 от заседание на Надзорния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД
   
 3. ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ
   
 4. ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА РЕДОВНОТО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. ЛОВЕЧ
   
 5. Отчет за дейността на Директора за връзки с Инвеститорите на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч за 2017 г.
   
 6. ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД през 2017 година
   
 7. ПРАВИЛА НА СПАРКИ ЕЛТОС АД ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА СВИКАНОТО ЗА 25.07.2018 г. РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО
   
 8. ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ
   
 9. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕЗАВИСИМОСТ съгласно чл. 107, ал. 4 от ЗНФО
   
 10. Магистърска степен – Спас Кръстев
   
 11. Автобиография - Спас Кръстев
   

 

Скачать все документы в ZIP-файл

Архив загрузок

Биржевая информация

СПАРКИ ЕЛТОС АД - Ловеч


Ознакомтесь с даннах торговли СПАРКИ ЕЛТОС АД на Болгарской фондовой бирже.  Код: SL9

Новости и события

Общее собрание акционеров СПАРКИ АД, Русе - 25 июля 2018 года

19 June 2018   Вы можете найти документы на сессии Общего собрания акционеров СПАРКИ АД, Русе - 25 июля 2018 года

читать далее