Цели и кредо

По отношение на клиентите:
Проучваме и откликваме на желанията на клиентите и провеждаме обучения най-вече съобразно техните искания.

По отношение на лидерството:
Създаваме убеждение за професионализъм в отношенията и увереност в уменията на обучените, от където произлиза и нашата удовлетвореност за добре свършена работа.

По отношение на хората:
След завършване на курс ще бъде установена съществена разлика в уменията на обучените, от което ще изпъкне и качеството на преподаване.

По отношение на процесите и системите:
Използваните методи и форми на обучение са гъвкави и иновативни, а средствата и техниката, гарантират качествено провеждане на професионалното обучение.

По отношение на непрекъснатото подобряване:
Внедрените системи за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 и за самооценяване следят за подобряване качеството на предлаганите услуги.

Постоянно се търсят нови методи, доближени до европейските изисквания за оценка ефикасността от извършеното обучение.

STOCK INFORMATION

SPARKY AD - Ruse


Оur stock rates are available in real time on the Bulgarian Stock Exchange web site.  Code: SPV

News & Events

General assembly of SPARKY AD Ruse shareholders - 25th July 2018

19 June 2018   Please find the documents for the SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY OF THE SHAREHOLDERS - 25th July 2018

read more