Професии и специалности

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към СПАРКИ АД предлага обучение за придобиване, разширяване или актуализиране на професионална квалификация по следните професии и специалности:

1. Професия "МАШИНЕН ОПЕРАТОР", код 521030 втора степен на професионална квалификация:
1.1.Специалност "МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ", код 5230301:

 • Струг;
 • Фреза;
 • Машина с ЦПУ;
 • Агрегатна машина;
 • Робот за механична обработка;
 • Борверг;
 • Шлифовъчна машина.

1.2.Специалност "МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЗАВАРЯВАНЕ", код 5210303:

 • Автоматично МИГ/МАГ заваряване;
 • Автоматично подфлюсово заваряване;
 • Газово рязане на металите;
 • Плазмено рязане на металите;
 • Лазерно рязане на металите.

2. Професия "ЗАВАРЧИК", код 521090 първа степен на професионална квалификация.
Специалност "ЗАВАРЯВАНЕ", код 5210901 по следните модули на обучение:

 • Ръчно електродъгово заваряване - модули Е1-Е8;
 • МИГ/МАГ заваряване - модули М1-М6;
 • ВИГ заваряване - модули Т1-Т6;
 • Газокислородно заваряване - модули G1-G4.

За тази специалност може да видите Единните изисквания за обучение по модули на НАПОО от тук.

3. Професия "ОФИС-СЕКРЕТАР", код 346020 втора степен на професионална квалификация.
Специалност "АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ", код 3460201
4. Професия "ДЕЛОВОДИТЕЛ", код 346030 първа степен на професионална квалификация.
Специалност "ДЕЛОВОДСТВО И АРХИВ", код 3460301
5. Професия "ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР", код 482030 първа степен на професионална квалификация.
Специалност "ТЕКСТООБРАБОТВАНЕ", код 4820301;
6. Професия "МОНТЬОР НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ", код 522040 втора степен на професионална квалификация.
Специалност "ГАЗОВА ТЕХНИКА", код 5220406;
7. Професия "ЛАБОРАНТ", код 524040 трета степен на професионална квалификация.
Специалност "КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО В МЕТАЛУРГИЯТА", код 5240403
8. Професия "МОНТЬОР НА ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА", код 525060 втора степен на професионална квалификация.
8.1 Специалност "ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА, МОНТИРАНА НА ПЪТНИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА", код 5250601:

 • работа с електрокари и мотокари в предприятията;
 • машинист на подвижни работни площадки;

8.2 Специалност "ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА С ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ", код 5250602:

 • машинист на мостови и козлови кранове - с товароподемност до 40 тона;
 • машинист на конзолни кранове;

9. Професия "ЕКОЛОГ", код 851010 трета степен на професионална квалификация.
Специалност "ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА", код 8510101.

STOCK INFORMATION

SPARKY AD - Ruse


Оur stock rates are available in real time on the Bulgarian Stock Exchange web site.  Code: SPV

News & Events

General assembly of SPARKY AD Ruse shareholders - 25th July 2018

19 June 2018   Please find the documents for the SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY OF THE SHAREHOLDERS - 25th July 2018

read more