Прием

Условията и реда за приемане на кандидатите, желаещи да се включат в организирано обучение от ЦПО са:

 • навършени 16 години (за някои професии навършени 18г.);
 • завършен начален етап на основно или първи гимназиален етап (в зависимост от специалността);
 • добро здравословно състояние (Удостоверява се с медицински документ доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна) и психическа годност (за някои професии);
 • правоспособност МПС (за някои професии).

Необходими документи при започване на обучение или изпит:

 • копие от диплома за завършено образование;
 • медицински документ;
 • 2бр. актуални снимки;
 • копие от лична карта;
 • заявление и анкетен лист (по образец на ЦПО);
 • документ за платена такса;
 • копие на шофьорска книжка (за някои професии).

Продължителност на обучението
Максималната продължителност е различна, в зависимост от модула, метода и специалността на конкретното обучение.

STOCK INFORMATION

SPARKY AD - Ruse


Оur stock rates are available in real time on the Bulgarian Stock Exchange web site.  Code: SPV

News & Events

General assembly of SPARKY AD Ruse shareholders - 25th July 2018

19 June 2018   Please find the documents for the SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY OF THE SHAREHOLDERS - 25th July 2018

read more