Прием

Условията и реда за приемане на кандидатите, желаещи да се включат в организирано обучение от ЦПО са:

 • навършени 16 години (за някои професии навършени 18г.);
 • завършен начален етап на основно или първи гимназиален етап (в зависимост от специалността);
 • добро здравословно състояние (Удостоверява се с медицински документ доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна) и психическа годност (за някои професии);
 • правоспособност МПС (за някои професии).

Необходими документи при започване на обучение или изпит:

 • копие от диплома за завършено образование;
 • медицински документ;
 • 2бр. актуални снимки;
 • копие от лична карта;
 • заявление и анкетен лист (по образец на ЦПО);
 • документ за платена такса;
 • копие на шофьорска книжка (за някои професии).

Продължителност на обучението
Максималната продължителност е различна, в зависимост от модула, метода и специалността на конкретното обучение.

Борсова информация

СПАРКИ АД - Русе


Запознайте се с данните за търговията с акциите на СПАРКИ АД в реално време на сайта на Българска Фондова Борса.  Код: SPV

Новини и събития

Общо събрание на Акционерите на СПАРКИ АД, Русе - 25 юли 2018 г.

19 June 2018   Документи за Общото събрание на Акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе на 25 юли 2018 г.

повече