Сертификати

ISO 9001

ISO 9001

гарантира качеството на производствения процес и това на самата продукция

  ISO 14001 

ISO 14001

гарантира установени и използвани системи за опазване на околната среда при производството на електроинструменти и аксесоари.


BS OHSAS 18001:2007

BS OHSAS 18001:2007

разширена спецификация за система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, която демонстрира ангажираността ни за безопасна работна среда и защита на служителите от трудови злополуки.

 

Борсова информация

СПАРКИ ЕЛТОС АД - Ловеч


Запознайте се с данните за търговията с акциите на СПАРКИ ЕЛТОС АД в реално време на сайта на Българска Фондова Борса .  Код: SL9

Новини и събития

Уведомление за резултатите от приключила подписка за записване на акции от увеличението на капитала на СПАРКИ ЕЛТОС АД

31 август 2017   Приключване на подписка за записване на акции от увеличение на капитала на СПАРКИ ЕЛТОС АД и резултатите…

повече