Контакти

Уважаеми акционери, инвеститори, представители на медиите,

Ако имате нужда от повече информация или имате конкрeтни въпроси към нас във връзка с публикуваната информация или други важни казуси, свързани с дружеството, моля, не се колебайте да се свържете с нас.

 

Директор за връзки с инвеститорите

София Кирилова Аргирова
Тел.: + 359 2 988 2413
e-mail: dvi.sr@sparkygroup.com

Борсова информация

СПАРКИ АД - Русе


Запознайте се с данните за търговията с акциите на СПАРКИ АД в реално време на сайта на Българска Фондова Борса.  Код: SPV