Екип

Екипът от специалисти в SPARKY е от високо мотивирани професионалисти, които непрекъснато продължават своето усъвършенстване в сферата си на работа като по този начин допринасят за успешното развитие на нашите проекти.

Наред с това сме радостни да работим с млади и амбициозни хора, които имат прекрасната възможност да израстнат както в професионално, така и в йерархичско отношение.

SPARKY има дългосрочно партньорство с Техническите университети в София и Русе.
 
Компанията предлага идеални възножности за развитие на завършили своето висше образование инженери.
 
Провеждаме и дългосрочни стажантски програми, които помагат за професионалното усъвършенстване на учещите като допринася за прилагането на теорията в действие.