Сертификати

ISO 9001:2015

BDS EN ISO 9001:2015

Гарантира качеството на производствения процес

  EN ISO 3834-2

EN ISO 3834-2:2005

Гарантира качеството на производствения процес при заваряване на метални конструкции.


EN 1090-2015

EN 1090-2015

Factory production control (FPC)

  EN 15085-2

EN 15085-2

DVS ZERT за заваряване на релсови транспортни съоръжения и части.


Welding Certificate

Welding Certificate EN 1090-2

GSI SLV Halle certification for welding of steel components

     

Борсова информация

СПАРКИ АД - Русе


Запознайте се с данните за търговията с акциите на СПАРКИ АД в реално време на сайта на Българска Фондова Борса.  Код: SPV

Новини и събития

Уведомление за резултатите от приключила подписка за записване на акции от увеличението на капитала на СПАРКИ ЕЛТОС АД

31 август 2017   Приключване на подписка за записване на акции от увеличение на капитала на СПАРКИ ЕЛТОС АД и резултатите…

повече