Сертификати

ISO 9001:2015

BDS EN ISO 9001:2015

Гарантира качеството на производствения процес

  EN ISO 3834-2

EN ISO 3834-2:2005

Гарантира качеството на производствения процес при заваряване на метални конструкции.


EN 1090-2015

EN 1090-2015

Factory production control (FPC)

  EN 15085-2

EN 15085-2

DVS ZERT за заваряване на релсови транспортни съоръжения и части.


Welding Certificate

Welding Certificate EN 1090-2

GSI SLV Halle certification for welding of steel components

     

Борсова информация

СПАРКИ АД - Русе


Запознайте се с данните за търговията с акциите на СПАРКИ АД в реално време на сайта на Българска Фондова Борса.  Код: SPV