Сертификати

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

Гарантира качеството на производствения процес

  DIN EN ISO 3834-2

DIN EN ISO 3834-2

Гарантира качеството на производствения процес при заваряване на метални конструкции


EN 1090-1:2009/AC:2010, Annex ZA

EN 1090-1:2009/AC:2010, Annex ZA

Factory production control (FPC)

  DIN 15085-2

DIN 15085-2

GSI SLV Halle за заваряване на релсови транспортни съоръжения и части


Welding Certificate

Welding Certificate

GSI SLV Halle certification for welding of steel components

     

Борсова информация

СПАРКИ АД - Русе


Запознайте се с данните за търговията с акциите на СПАРКИ АД в реално време на сайта на Българска Фондова Борса.  Код: SPV

Новини и събития

Уведомление за резултатите от приключила подписка за записване на акции от увеличението на капитала на СПАРКИ ЕЛТОС АД

31 август 2017   Приключване на подписка за записване на акции от увеличение на капитала на СПАРКИ ЕЛТОС АД и резултатите…

повече