Информация за акционерите

СПАРКИ АД, със седалище в град Русе е с предмет на дейност производство и търговия на земеделски, транспортни, пътно-строителни и други машини и съоръжения, лизингова дейност и отдаване под наем.
 
Дружеството е сред лидерите в своя сегмент в България, като е добре ситуиран и на международните пазари – около 98-99% от продукцията се изнася, основно за страни от Европейския Съюз и САЩ. През последните години се забелязва добре изразен тренд на развитие на Дружеството – както оперативно, така и като финансови резултати.
 
Дружеството произвежда обработени и заварени метални конструкции за повдигателни и пътностроителни съоръжения, селскостопански машини, мотокари, като основните продукти могат да бъдат разделени на следните групи: колони, рами, стрели, шарнири, мачти, кофи, селскостопански машини и други (кари, отливки и др.).
 
СПАРКИ АД има двустепенна система на управление – Надзорен съвет, който се състои от 3 физически лица и Управителен съвет, който се състои от 8 физически лица.
 
СПАРКИ АД е с регистриран офис, бизнес адрес, телефон, факс, e-mail, website, както следва:

гр. Русе, ул. Розова долина 1
Тел.: +359 82 885 300; Факс: +359 82 822 472
E-mail: sparkytruck.r.bg@sparkygroup.com

web: www.sparkygroup.com


СПАРКИ АД има сключен договор и разкрива регулирана информация относно дружеството към обществеността чрез електронната медия "ИНФОСТОК БГ" – www.infostock.bg на ИНФОСТОК АД с ЕИК: 203104650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. Княз Александър Батенберг № 1, представлявано от Атанас Тодоров Ангелов – Изпълнителен директор.
Дружеството оповестява регулирана информация до Комисия за финансов надзор (КФН) посредством единната система за предоставяне на информация по електронен път Е-Регистър, като информацията може да бъде намерена на електронната страница на КФН - www.fsc.bg.

Борсова информация

СПАРКИ АД - Русе


Запознайте се с данните за търговията с акциите на СПАРКИ АД в реално време на сайта на Българска Фондова Борса.  Код: SPV

Новини и събития

Уведомление за резултатите от приключила подписка за записване на акции от увеличението на капитала на СПАРКИ ЕЛТОС АД

31 август 2017   Приключване на подписка за записване на акции от увеличение на капитала на СПАРКИ ЕЛТОС АД и резултатите…

повече