History

История

 

Кратка история на СПАРКИ ЕЛТОС АД, Ловеч

1961 Създаване на завода
1965 Начало на производството на електроинструменти
1966 Покупка на първи лиценз от AEG. Постигнат капацитет от 500,000 машини
1975 Покупка на втори лиценз от AEG. Постигнат капацитет от 1,000,000 машини върху 16 хектара производствена площ
1996 Приватизация на завода от SPARKY GROUP
1997 Сертификат ISO 9001(контрол на качеството в производствения процес)
1998 Дружеството е регистрирано за търговия с акции на Българска Фондова Борса - София
2003 Техническата лаборатория за изпитване на ръчни електроинструменти е сертифицирана по ISO/IEC 17025:1999
2004 Сертификат ISO 14001 (съблюдаване на изискванията за опазване на околната среда във всеки един етап от производството)
2006 Certified under OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety System)
1997-2012 Инвестиции в размер на 35 милиона Евро
2013-2015 Инвестиционна програма за 8 милиона Евро

Сертификати

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • 2006 OHSAS 18001:1999
  • ISO/IEC 17025:1999

Борсова информация

СПАРКИ ЕЛТОС АД - Ловеч


Запознайте се с данните за търговията с акциите на СПАРКИ ЕЛТОС АД в реално време на сайта на Българска Фондова Борса .  Код: SL9