Дейности

Нашите основни направления на дейност включват:

Производство на заварени конструкции

 • Колони
 • Рами
 • Стерли
 • Шарнири
 • Мачти
 • Кофи


Производство на индустриална техника

 • Селскостопански машини
 • Пътностроителна техника
 • Транспортна техника


Мениджмънт и песонал

 • Управленски екип с над 15 години опит в индустриалното производство
 • Опит в кризисния меникджмънт
 • Високообразован и квалифициран персонал с богат опит в индустриалното производство
 • Непрекъснато повишаване на квалификацията и професионално обучени на кадрите

 

Предимства

 • 100 годишни традиции в машиностроенето
 • Бързо усвояване и внедряване на нови изделия и технологии
 • Високо качество на конкурентни цени
 • Сътрудничество с водещи световни компании
 • Годишният ръст успява да следва ръста на поръчките на основните ни клиенти

Сертификати

 • ISO 9001:2008
 • DIN EN ISO 3834-2
 • DIN 18800-7
 • DIN 15085-2

Борсова информация

СПАРКИ АД - Русе


Запознайте се с данните за търговията с акциите на СПАРКИ АД в реално време на сайта на Българска Фондова Борса.  Код: SPV