SPARKY ELTOS Цех 100 - инструментален Административна сграда  цех 10, 20, 100 Цех 10 - пластмаси Цех 20 - уч-к обработка корп. Детайли Дирекция Развитие, Дирекция Производство, Отдел КП, Отдел МТС Цех 30 Цех 80 - частък монтаж Цех 30 - участък опаковка Администрация Ел. Лаборатория Изложбена зала Цех 20 - участък леярен Цех 40 Участък Пресов Склад

СПАРКИ ЕЛТОС АД

SPARKY е известна с дизайн, разработване и производство на електроинструменти, заваръчни конструкции, селскостопанска техника, транспортни и строителни машини.

Мощност, Прецизност, мултифункционалност и издържливост. Това са някои от основните предимства, с които свързваме марката на SPARKY.

SPARKY GROUP има ясно изградена стратегия за развитие с фокус върху техническата прецизност и високото качество на предлаганите атрактивни продукти и услуги.

Борсова информация

СПАРКИ ЕЛТОС АД - Ловеч


Запознайте се с данните за търговията с акциите на СПАРКИ ЕЛТОС АД в реално време на сайта на Българска Фондова Борса .  Код: SL9

Новини и събития

Уведомление за резултатите от приключила подписка за записване на акции от увеличението на капитала на СПАРКИ ЕЛТОС АД

31 август 2017   Приключване на подписка за записване на акции от увеличение на капитала на СПАРКИ ЕЛТОС АД и резултатите…

повече