SPARKY ELTOS Цех 100 - инструментален Административна сграда  цех 10, 20, 100 Цех 10 - пластмаси Цех 20 - уч-к обработка корп. Детайли Дирекция Развитие, Дирекция Производство, Отдел КП, Отдел МТС Цех 30 Цех 80 - частък монтаж Цех 30 - участък опаковка Администрация Ел. Лаборатория Изложбена зала Цех 20 - участък леярен Цех 40 Участък Пресов Склад

СПАРКИ ЕЛТОС АД

SPARKY е известна с дизайн, разработване и производство на електроинструменти, заваръчни конструкции, селскостопанска техника, транспортни и строителни машини.

Мощност, Прецизност, мултифункционалност и издържливост. Това са някои от основните предимства, с които свързваме марката на SPARKY.

SPARKY GROUP има ясно изградена стратегия за развитие с фокус върху техническата прецизност и високото качество на предлаганите атрактивни продукти и услуги.

Борсова информация

СПАРКИ ЕЛТОС АД - Ловеч


Запознайте се с данните за търговията с акциите на СПАРКИ ЕЛТОС АД в реално време на сайта на Българска Фондова Борса .  Код: SL9