За нас

Качеството на продуктите на SPARKY GROUP са причина SPARKY да е една от най-добре продаваните марки по света и една от най-бързо развиващите се марки за производство на електроинструменти в Европа в близките години.

Професионализъм и високо качество

SPARKY GROUP е с ясна стратегия за растеж и фокусира своя работен и идеен потенциал в постигане на отлично качество, атрактивни продукти и услуги.

Цели

Наши основни цели са да предложим на своите клиенти и партньори отлично качество на продукцията ни, непрекъснато разработване и прилагане на иновативни решения и да поддържаме създаденото доверие както на потребителите ни, така и на своите акционери, инвеститори, доставчици и партньори.


 

Ние сме изправени пред редица предизвикателства в производството и предлагането на най-доброто на своите клиенти.

Всеки един служител в SPARKY GROUP има изключителната възможност да развива своя идеен и работен потенциал без значение на възраст, пол или произход.

Постиженията ни са изключително мотивиращи за всички нас в SPARKY GROUP и заедно с това са причина нашите партньори да бъдат убедени в нашия професонализъм.

Електроинструменти