Професионално обучение

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към СПАРКИ АД

Центърът е открит през 2004г. в град Русе.

С протокол № 15 / 01.12.2004 г. на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) е издаден Лиценз № 200412217 на Център за професионално обучение към  "Спарки" АД, гр. Русе.

Проведените курсове до момента са били почти изцяло предвидени за преквалификация на кадрите в СПАРКИ АД, но през началото на 2005г. започва работа с Агенцията по заетостта.

Така ЦПО СПАРКИ провежда няколко курса на безработни лица, регистрирани в бюрата по труда в гр. Русе, след което осигурява работа на тези вече квалифицирани кадри.

Сега учебният център провежда обучение на всички желаещи да получат допълнителна квалификация, отваряща нови врати за работа.

Борсова информация

СПАРКИ АД - Русе


Запознайте се с данните за търговията с акциите на СПАРКИ АД в реално време на сайта на Българска Фондова Борса.  Код: SPV

Новини и събития

Уведомление за резултатите от приключила подписка за записване на акции от увеличението на капитала на СПАРКИ ЕЛТОС АД

31 август 2017   Приключване на подписка за записване на акции от увеличение на капитала на СПАРКИ ЕЛТОС АД и резултатите…

повече