Професионално обучение

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към СПАРКИ АД

е открит през 2004г. в град Русе към фирма СПАРКИ АД с протокол № 15/01.12.2004 г.
 
С решение на Управителният съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) през 2004г. е издаден Лиценз № 200412217 на ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към СПАРКИ АД - гр. Русе, с който започва развитието на своята дейност.
 
Първоначално обучението бе съсредоточено в преквалификация на кадрите в СПАРКИ АД, но постепенно ЦПО започва съвместна работа с Агенция по заетостта, а също така организира обучения и на външни лица и фирми, възложители на обучение.
Центърът провежда няколко курса за професионална квалификация по програми и мерки за заетост на безработни лица, регистрирани в Бюро по труда Русе, след което им осигурява заетост в СПАРКИ АД.
 
Не веднъж участва като избран партньор за обучение по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013г." за обучение на фирмени кадри.
През 2017 година ЦПО е одобрен Доставчик на обучение от Агенция по заетостта. Въз основа на сключено споразумение провежда ваучерни обучения на работещи лица по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.".
Сега ЦПО предлага обучения на всички желаещи да получат допълнителна квалификация, отваряща им нови врати за работа и професионална реализация в търсения от тях бранш.
 
Центърът за професионално обучение управлява и контролира непрекъснато дейноста си, чрез внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 и съгласно действащата нормативна уредба.
 

Борсова информация

СПАРКИ АД - Русе


Запознайте се с данните за търговията с акциите на СПАРКИ АД в реално време на сайта на Българска Фондова Борса.  Код: SPV

Новини и събития

Уведомление за резултатите от приключила подписка за записване на акции от увеличението на капитала на СПАРКИ ЕЛТОС АД

31 август 2017   Приключване на подписка за записване на акции от увеличение на капитала на СПАРКИ ЕЛТОС АД и резултатите…

повече