Контакти

Данни за контакт с екипа на ЦПО към СПАРКИ АД


Адрес: гр. Русе 7000, ул."Розова долина" №1
Tел.: +359 82 885 401;
Факс: +359 82 822 472;

Лице за контакт: инж. Мая Петкова - Гецова
моб.тел.: +359 888 267 808
e-mail: maya.petkova@sparkygroup.com

www.facebook.com/cposparkyad

Данни за левовата ни сметка в БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД:
IBAN: BG 65 NASB 9620 1010 1543 01
BIC: NASBBGSF

Борсова информация

СПАРКИ АД - Русе


Запознайте се с данните за търговията с акциите на СПАРКИ АД в реално време на сайта на Българска Фондова Борса.  Код: SPV

Новини и събития

Общо събрание на Акционерите на СПАРКИ АД, Русе - 25 юли 2018 г.

19 June 2018   Документи за Общото събрание на Акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе на 25 юли 2018 г.

повече