Учебна база

 Учебната база на ЦПО към СПАРКИ АД разполага със следните помещения:

 

1. Учебна зала за теоретични занятия - Фиг. 1
2. Зала за преподаватели - Фиг. 2
3. Учебни площадки за практически занятия - Фиг. 3 и Фиг. 4
4. Съблекалня, снабдена с лични предпазни средства за обучаващите се - Фиг. 5;
5. Лаборатория;
6. Учебен полигон - Фиг. 6

  

фиг. 1 

фиг. 1

фиг. 2 

фиг. 2

фиг. 3

фиг. 3

фиг. 4

фиг. 4

фиг. 5

фиг. 5

фиг. 6

фиг. 6

Борсова информация

СПАРКИ АД - Русе


Запознайте се с данните за търговията с акциите на СПАРКИ АД в реално време на сайта на Българска Фондова Борса.  Код: SPV

Новини и събития

Общо събрание на Акционерите на СПАРКИ АД, Русе - 25 юли 2018 г.

19 June 2018   Документи за Общото събрание на Акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе на 25 юли 2018 г.

повече