Удостоверяване

УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Издаваните документи от ЦПО към СПАРКИ АД за придобиване на квалификация за придобиване на степен, за част от професия, актуализиране или разширяване на професионална квалификация са:

  • "Удостоверение за професионално обучение";
  • "Свидетелство за правоспособност по заваряване";
  • "Свидетелство за професионална квалификация";
  • "Свидетелство за правоспособност".

Сертификати

  • Успешно завършилите обучение по специалност "Заваряване" или "Машини и съоръжения за заваряване" и придобили "Свидетелство за правоспособност по заваряване", имат възможност да получат европейски или международно признат сертификат от TÜV Rheinland България ЕООД, Институт по металознание към БАН, Верификация ЕООД или друг акредитиран сертифициращ орган.

Всеки успешно преминал професионално обучение и получил "Удостоверение за професионално обучение" може да получи безплатно Europass приложение към сертификат, неразделна част от удостоверението.

europass

Борсова информация

СПАРКИ АД - Русе


Запознайте се с данните за търговията с акциите на СПАРКИ АД в реално време на сайта на Българска Фондова Борса.  Код: SPV

Новини и събития

Общо събрание на Акционерите на СПАРКИ АД, Русе - 25 юли 2018 г.

19 June 2018   Документи за Общото събрание на Акционерите на СПАРКИ АД, гр. Русе на 25 юли 2018 г.

повече