Удостоверяване

УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Издаваните документи от ЦПО към СПАРКИ АД за придобиване на квалификация за придобиване на степен, за част от професия, актуализиране или разширяване на професионална квалификация са:

  • "Удостоверение за професионално обучение";
  • "Свидетелство за правоспособност по заваряване";
  • "Свидетелство за професионална квалификация";
  • "Свидетелство за правоспособност".

Сертификати

  • Успешно завършилите обучение по специалност "Заваряване" или "Машини и съоръжения за заваряване" и придобили "Свидетелство за правоспособност по заваряване", имат възможност да получат европейски или международно признат сертификат от TÜV Rheinland България ЕООД, Институт по металознание към БАН, Верификация ЕООД или друг акредитиран сертифициращ орган.

Всеки успешно преминал професионално обучение и получил "Удостоверение за професионално обучение" може да получи безплатно Europass приложение към сертификат, неразделна част от удостоверението.

europass

STOCK INFORMATION

SPARKY AD - Ruse


Оur stock rates are available in real time on the Bulgarian Stock Exchange web site.  Code: SPV

News & Events

General assembly of SPARKY AD Ruse shareholders - 25th July 2018

19 June 2018   Please find the documents for the SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY OF THE SHAREHOLDERS - 25th July 2018

read more