Учебна база

 Учебната база на ЦПО към СПАРКИ АД разполага със следните помещения:

 

1. Учебна зала за теоретични занятия - Фиг. 1
2. Зала за преподаватели - Фиг. 2
3. Учебни площадки за практически занятия - Фиг. 3 и Фиг. 4
4. Съблекалня, снабдена с лични предпазни средства за обучаващите се - Фиг. 5;
5. Лаборатория;
6. Учебен полигон - Фиг. 6

  

фиг. 1 

фиг. 1

фиг. 2 

фиг. 2

фиг. 3

фиг. 3

фиг. 4

фиг. 4

фиг. 5

фиг. 5

фиг. 6

фиг. 6

STOCK INFORMATION

SPARKY AD - Ruse


Оur stock rates are available in real time on the Bulgarian Stock Exchange web site.  Code: SPV

News & Events

General assembly of SPARKY AD Ruse shareholders - 25th July 2018

19 June 2018   Please find the documents for the SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY OF THE SHAREHOLDERS - 25th July 2018

read more