Машина за почистване на плажни ивици

МПП -1.8

Машината МПП-1.8 е предназначена за почистване на плажни ивици. Задвижването на ротора се осъществява чрез хидромотор свързан с бързосменни връзки към хидравличната система на теглителната машина. Дълбочината на почистване се регулира чрез положението на опорните валяци. Предлагаме различни варианти в зависимост от изискванията на клиента.
 

  • Тип /означение/: МПП-1.8
  • Широчина на почиствана зона: 1800 mm
  • Дълбочина на почистване на пясъка: макс. 100 mm
  • Макс. работна скорост: 5 km/h
  • Собствена маса: 250 kg