Общо събрание на акционерит на СПАРКИ АД - 26 юни 2012 г.