Общо събрание на Акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС АД - 25 юли 2018 г.