Общо събрание на Акционерите на СПАРКИ АД, Русе - 25 юли 2018 г.