Общо събрание на Акционерите на СПАРКИ АД, Русе - 29 юни 2016 г.