Общо събрание на Акционерите на СПАРКИ АД, Русе - 22 юни 2015 г.