Общо събрание на Акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС АД - 23 юни 2015 г.

Wednesday, 20 May, 2015

Материали за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС АД на 23 юни 2015 г.

 

Документи за Общото събрание на Акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч на 23 юни 2015 г.