Общо събрание на Акционерите на СПАРКИ АД, Русе - 15 юли 2014 г.