Общо събрание на Акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС АД - 30 юни 2014 г.