Общо събрание на Акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС АД - 05 юли 2017 г.